23 marca 2023, czwartek 20:29
Do pobrania PDF Drukuj Email

→ BADANIA, TERAPIE, KONSULTACJE - WNIOSKI DO POBRANIA


→ ZESPÓŁ ORZEKAJĄCY - DOKUMENTY DO POBRANIA


→ ZINDYWIDUALIZOWANA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do przedszkola lub szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.

→ INNE DOKUMENTY

→ ZGŁOSZENIE PLACÓWKI NA SZKOLENIE, WARSZTAT, TRENING, PRELEKCJĘ, WYKŁAD, INNĄ FORMĘ POMOCY.


Poprawiony: czwartek, 19 września 2019 09:56