02 kwiecień 2020, czwartek 13:55
Rozwijamy sprawność manualną i grafomotoryczną dzieci PDF Drukuj Email
wtorek, 31 marca 2020 12:40

Ćwiczenia manualne i grafomotoryczne przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci o niskiej sprawności manualnej i grafomotorycznej. Należy dbać o to, aby ćwiczenia były atrakcyjne. Powinny być wykonywane w atmosferze akceptacji i zabawy. Dla wielu dzieci które nie potrafią nic narysować, wykonanie proponowanych zadań daje szansę przeżycia sukcesu. Ćwiczenia grafomotoryczne spełniają rolę stymulującą i usprawniającą, gdyż wpływają na rozwój motoryki rąk i koordynacji wzrokowo-ruchowej. Korygują nieprawidłowe nawyki ruchowe i utrwalają właściwe, konieczne podczas pisania i rysowania.

Cel ćwiczeń:

 • poprawienie sprawności manualnej, by dziecko mogło radzić sobie w czynnościach wymagających wykonywania drobnych, precyzyjnych ruchów ręki,
 • rozwijanie motoryki małej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,doskonalenie orientacji przestrzennej i orientacji w schemacie własnego ciała,
 • korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych: nieprawidłowe napięcie mięśniowe dłoni, nieprawidłowe trzymanie przyborów w ręce,
 • usprawnianie umiejętności prawidłowego posługiwania się przyborami piszącymi,
 • stymulowanie ogólnego rozwoju,
 • rozwijanie zainteresowań dziecka,
 • pomaganie dziecku w osiągnięciu gotowości do nauki pisania,
 • zapobieganie i pokonywanie trudności w nauce.
Poprawiony: wtorek, 31 marca 2020 22:27
Więcej…
 
Motywacja do nauki PDF Drukuj Email
środa, 11 marca 2020 15:23

Motywacja do nauki jest to psychiczna aktywność człowieka ukierunkowana w proces uczenia się. Inaczej mówiąc jest to chęć danej jednostki do podjęcia działania umożliwiającego zdobycie określonego celu. Wg Brophy’ego motywację można podzielić na dwa rodzaje na: motywację osiągnięć i motywację unikania porażek. Kara lub nagroda jest w stanie uaktywnić motywację, gdy są wcześniej zapowiedziane.

W dużym stopniu motywacja jest wyuczona, nabywana w trakcie rozwoju człowieka i podlega wychowaniu. Dziecko na świat przychodzi z wrodzoną ciekawością. Już od pierwszych lat życia zadaje mnóstwo pytań rodzicom i innym dorosłym osobom przebywającym w jego otoczeniu. Dlatego też tak naprawdę pierwszymi nauczycielami w życiu dziecka nie są nauczyciele uczący w szkołach, lecz rodzice, dziadkowie, babcie i inne osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem. Badania wykazały, że ta ciekawość poznawcza świata, a zarazem motywacja uczniów do nauki obniża się już od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Dzieci stając się uczniami, nie są już przedszkolakami – rola zabawy nie jest na pierwszym miejscu. Początkowo naukę dzieci postrzegają jako coś bardzo ciekawego. Z czasem jednak staje się ona dla nich nudna i przestaje sprawiać im satysfakcję.

Poprawiony: środa, 11 marca 2020 21:52
Więcej…
 
DEPRESJA U DZIECI I MŁODZIEŻY PDF Drukuj Email
środa, 11 marca 2020 13:27

Depresja jest to zaburzenie całego organizmu – powoduje wiele dolegliwości zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Depresja u dzieci i młodzieży może ujawniać się w bardzo różnorodny sposób. Często jest ona kojarzona z obniżonym nastrojem, zmęczeniem, apatią oraz izolacją w kontaktach z innymi ludźmi. U dzieci i młodzieży depresja może ujawnia się poprzez m.in. brak motywacji do nauki, niechęć chodzenia do szkoły oraz nagłe opuszczanie się w nauce. Ponadto u takich uczniów mogą również występować zachowania agresywne, destrukcyjne, autodestrukcyjne (na przykład samookaleczanie) i buntownicze.

Poprawiony: środa, 11 marca 2020 22:31
Więcej…
 
"Na ratunek Maluchom" PDF Drukuj Email
poniedziałek, 06 maja 2019 10:33

W Informatorze Oświatowym Nr 4/2018, który był poświęcony Kompetencjom Cyfrowym i kreatywnemu nauczaniu, na stronie 18 został opublikowany artykuł naszej koleżanki. Gratulujemy!

Poprawiony: czwartek, 02 stycznia 2020 20:23
 
Zestaw ćwiczeń wspomagających umiejętność liczenia ze zrozumieniem PDF Drukuj Email
czwartek, 18 kwietnia 2019 14:28

Dzieci uwielbiają liczyć. Opanowanie tej sztuki to duży krok ku dorosłości, bo przecież dorośli stale coś liczą, mierzą, mnożą lub dzielą. Maluchy wcześnie poznają takie słowa, jak : mały, duży, mniej, więcej, ale często się zdarza, że nie rozumieją ich znaczenia. Mogą na pamięć recytować – raz, dwa, trzy, cztery, ale tak naprawdę nie dostrzegają związku między tymi słowami a liczbą przedmiotów.

Większość rodziców, aby pomóc swojemu dziecku w nauce liczenia używa do tego celu przede wszystkim palców. Otóż pokrótce przedstawię zestaw ćwiczeń wspomagających rozwijanie umiejętności liczenia ze zrozumieniem.

1, 2 - licz jak ja: ...

Poprawiony: środa, 11 marca 2020 21:55
Więcej…
 
Przykładowe rodzaje ćwiczeń w cichym czytaniu ze zrozumieniem dla uczniów z klas I-III PDF Drukuj Email
czwartek, 18 kwietnia 2019 14:02

Klasa I

 • Odszukiwanie liter i wyrazów w tekście (można podkreślać, liczyć, szukać wyrazu podstawowego na dalszych stronach książki).
 • Odszukiwanie zdań w tekście.
 • Wyszukiwanie imion dzieci, nazw zwierząt, zabawek, sprzętów, itp.
 • Układanie wyrazów z liter alfabetu ruchomego.
 • Wykonywanie polecenia zapisanego na tablicy.
 • Układanie zdań łatwych i trudniejszych z rozsypanych wyrazów.
 • Układanie wyrazów (ewentualnie krótkich zdań ) z rozsypanki sylabowej.
 • Dobieranie kartek zawierających pytania i odpowiedzi.
Poprawiony: czwartek, 18 kwietnia 2019 14:26
Więcej…
 
Dlaczego warto czytać. PDF Drukuj Email
piątek, 18 stycznia 2019 11:05

Czytanie książek sprawia wiele przyjemności. Wie o tym każdy, kto nie wyobraża sobie choćby dnia bez lektury. Warto zebrać jak najwięcej argumentów za tym, że czytanie ma wiele zalet. Książki mogą znacząco zmienić życie dzieci oczywiście na lepsze.

Czytać powinny nie tylko dzieci, ale to właśnie w pierwszych latach życia najlepiej jest gdy rodzic jako przewodnik wyrabia w u swoich pociech nawyk czytania. Jeśli jesteśmy przekonani o zaletach czytelnictwa, uświadamiajmy też o tym swoje dzieci. Jeśli natomiast sami bardzo rzadko sięgamy po jakąkolwiek książkę, zapoznajmy się z argumentami za tym, że czytanie faktycznie ma sens.

Poprawiony: piątek, 18 stycznia 2019 12:18
Więcej…
 
Jak mówić do dzieci... PDF Drukuj Email
poniedziałek, 25 września 2017 10:36

Książki autorstwa Adele Faber i Elaine Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby do nas mówiły” towarzyszą mi od czasów studiów psychologicznych, ale też czasu od kiedy sama jestem mamą. Pokazują szczególną rolę jaką w efektywnym rodzicielstwie pełnią umiejętności komunikowania się i rozumienia dzieci. Uczą w jaki sposób rozmawiać z dziećmi stosując „język emocji” - reagować empatycznie, nazywać uczucia dziecka i słuchać z uwagą.

Poprawiony: środa, 11 marca 2020 21:59
Więcej…
 
Rotacyzm, czyli nieprawidłowa wymowa głoski R PDF Drukuj Email
poniedziałek, 30 maja 2016 00:00
Rotacyzm, czyli nieprawidłowa realizacja głoski [r] jest jedną z najczęstszych wad wymowy u dzieci. Zauważa się ją również u młodzieży i osób starszych. Zgodnie z etapami rozwoju mowy głoska [r] powinna pojawić się około 6 roku życia, jednakże coraz więcej dzieci 7 – letnich i starszych trafia do logopedy ze względu na brak głoski [r] lub jej błędną realizację.
Poprawiony: piątek, 18 stycznia 2019 12:28
Więcej…
 
FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy PDF Drukuj Email
wtorek, 18 lutego 2014 13:22

FAS – Alkoholowy Zespół Płodowy (ang. Fetal Alcohol Syndrome)

FAS to zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym.

FAS pojawia się w wyniku spożywania alkoholu przez kobietę ciężarną i jest to jedyna możliwość zapadnięcia przez dziecko na tą chorobę. Alkohol to substancja, która z dużą łatwością przedostaje się przez łożysko do krwioobiegu dziecka, powodując tym samym nieodwracalne szkody.

Poprawiony: piątek, 18 stycznia 2019 12:29
Więcej…
 
INTEGRACJA SENSORYCZNA PDF Drukuj Email
piątek, 06 grudnia 2013 10:26

Integracja sensoryczna (zgodnie z twórczynią SI A. Ayers) jest to proces dzięki, któremu mózg otrzymując informacje ze wszystkich zmysłów segregując, rozpoznając, interpretując i integrując ze sobą i wcześniejszymi doświadczeniami odpowiada adekwatną reakcję.

Inaczej mówiąc Integracja sensoryczna to proces w którym następuje organizacja dostarczanych do naszego mózgu wrażeń sensorycznych tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu, czyli w reakcjach adaptacyjnych, służących do wykonania określonej czynności, przyjęcia odpowiedniej pozycji ciała itp.

Jeśli występują zaburzenia w odbiorze i integrowaniu bodźców zmysłowych to będą pojawiać się dysfunkcje w rozwoju poznawczym, motorycznym oraz zachowaniu dziecka.

Poprawiony: piątek, 18 stycznia 2019 12:30
Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 2