21 wrzesień 2021, wtorek 21:42
Ogranizowanie i przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych Email
Wpisany przez Ewelina Winnicka   
środa, 20 maja 2020 08:53

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz
Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały DOKUMENT ZAWIERAJĄCY WYTYCZNE
W SPRAWIE ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH:
ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w
zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

W dokumencie jest mowa m.in. o tym, kto może być obecny na terenie
szkoły podczas egzaminu, jakie środki ochrony osobistej powinni
zastosować zdający i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu
oraz jakie środki bezpieczeństwa należy wdrożyć w związku z
organizacją przestrzeni. W wytycznych znalazła się także informacja o
możliwości modyfikacji w sposobie przeprowadzania egzaminu, szczegółowe
rozwiązania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa przeprowadzania
egzaminu oraz sposób postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u
członka zespołu egzaminacyjnego lub u zdającego.

Załączniki:
Wytyczne - przeprowadzanie egzaminów.docx
Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN CKE i GIS–komunikat MEN.docx
Wytyczne CKE MN i GIS - plakat.jpg

Poprawiony: środa, 23 grudnia 2020 19:55