21 wrzesień 2021, wtorek 21:22
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu Email
Wpisany przez Ewelina Winnicka   
czwartek, 02 kwietnia 2020 18:11

N I E   B Ą D Ź   Z I E L O N Y   W   T E M A C I E   A U T Y Z M U   W   K W I E T N I U   B Ą D Ź   N I E B I E S K I


Według danych Autism Europe ok. 5 mln osób w Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem.

Nie ma dokładnych danych, co do liczby osób z autyzmem w Polsce. Jednak przyjmując dane z badań epidemiologicznych przeprowadzanych w różnych krajach można ocenić, iż w Polsce osób z autyzmem może być co najmniej 60 tysięcy.

Zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter i nie tworzą jednolitego obrazu.

Wśród dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu można spotkać zarówno geniuszy w swojej dziedzinie jak i osoby niepełnosprawne intelektualnie.
Dlatego w literaturze światowej używa się określenia „spektrum zaburzeń autystycznych” (z ang. Autism Spectrum Disorder, w skrócie ASD).


Poprawiony: niedziela, 03 stycznia 2021 22:28