02 kwiecień 2020, czwartek 14:28
Zdolni z Pomorza - Powiat Człuchowski Email
Wpisany przez Irena Kowalczyk - Peta   
wtorek, 04 czerwca 2019 11:56

Rekrutacja na rok szk. 2019/20 trwa od 1 do 19 czerwca
Projekt kierowany jest do uczniów klas VIVIII szkoły podstawowej, III klas gimnazjalnych i uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Wsparciem objęci zostaną uczniowie z Powiatu Człuchowskiego
o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii lub kompetencji społecznych.

W programie między innymi:

 • ciekawe zajęcia pozalekcyjne
 • spotkania akademickie na największych pomorskich uczelniach
 • warsztaty tematyczne, obozy naukowe, stypendia, konkurs projektów

i wiele innych form wsparcia oferowanych bezpłatnie.

O szczegółach rekrutacji można przeczytać tutaj.

Aby wziąć udział w Projekcie należy w terminie 01–19 czerwca 2019r. złożyć lub przesłać  do sekretariatu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Szczecińska 20, 77-300 Człuchów, następujące dokumenty:

 1. Arkusz nominacji
 2. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych
 3. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych PPP
 4. Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych LCNK

Dodatkowe informacje
Uwaga!

 1. Do projektu ucznia nominuje: pełnoletni uczeń, nauczyciel, pedagog, psycholog, rodzic lub opiekun prawny, inna osoba pełnoletnia, która dostrzega uzdolnienia ucznia.
 2. Uczniowie aplikujący na zajęcia z przedmiotów matematyka, fizyka lub informatyka przystępują do Testu Uzdolnień Kierunkowych (TUK), który odbędzie się 21.09.2019r. w ZSA w Człuchowie;
 3. Uczniowie aplikujący na zajęcia z obszarów biologia, chemia lub kompetencje społeczne przygotowują projekt kwalifikacyjny wg wytycznych poniżej, projekt składają do 19.09.2019r. w ZSA w Człuchowie;
 4. Uczniowie, którzy spełnili warunki określone naliście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:
  - nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego, ani nie przystępują do TUK,
  - uzyskują maksymalną możliwa liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej  kolejności.

Pozostałe dokumenty:

 1. Regulamin rekrutacji uczniów do projektu "Zdolni z Pomorza – Powiat Człuchowski"
 2. Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach
 3. Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych
 4. Harmonogram rekrutacji
Poprawiony: środa, 05 czerwca 2019 16:27