21 wrzesień 2021, wtorek 21:27
Historia poradni PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 03 listopada 2010 09:07

Uchwałą nr 49/764/66 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 19.10.1966 r. powołano z dniem 01.01.1967 r. Poradnię Wychowawczo – Zawodową w Człuchowie.

Dnia 15 września 1993 roku [na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 1 i art. 58 ustęp 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 i z 1992 r. Nr 26 i 54) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 1993 r. w sprawie organizacji i zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych (Dz. U. Nr 67 poz. 322)] Poradnia Wychowawczo – Zawodowa zmieniła nazwę na Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Człuchowie.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Człuchowie jest publiczną placówką oświatową prowadzoną od 1 stycznia 1999 roku przez Powiat Człuchowski i podlegającą nadzorowi pedagogicznemu Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Od 1 stycznia 2002 roku obsługą finansową Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zajmuje się Powiatowy Ośrodek Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki w Człuchowie.

SIEDZIBA PORADNI

Pierwszą siedzibą Poradni był budynek obecnego Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych przy ul. Kościńskiego 1 w Człuchowie.

W lutym 1970 roku Poradnia otrzymała cztery pomieszczenia w gmachu Inspektoratu Oświaty przy ul. Szczecińskiej 20.

W kolejnych latach w związku ze zwiększającą się liczbą pracowników, Poradnia pozyskiwała coraz więcej gabinetów.

W latach 2004 – 2006 przeprowadzono generalny remont budynku, dzięki czemu znacznie poprawiły się warunki lokalowe i pozyskano kolejne pomieszczenia do diagnozy i terapii – indywidualnej i grupowej.

 • Wymieniono pokrycie dachu
 • Wymieniono wszystkie okna
 • Odnowiono klatkę schodową i gabinety
 • Wymieniono instalację elektryczną
 • Założono instalację alarmową i przeciwpożarową
 • Podłączono Poradnię do Zakładu Energetyki Cieplnej w Człuchowie
 • Wykonano nowe ogrodzenie budynku
 • Zagospodarowano teren wokół budynku (parking, ogródek)
 • Zbudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych

PRZED RENOWACJĄ

 

Kierownictwo placówki – na przestrzeni lat

1. Konstanty Leśkiewicz (1.09.1966-31.08.1972)

2. Regina Fierek (1.09.1972-31.06.1979)

3. Marianna Modrzejewska (1.07.1979-31.08.1992)

4. Beata Hoppe (1.09.1992-31.09.2002)

5. Marzena Kroplewska (1.10.2002 i nadal)

ZADANIA

1. Podstawowe zadanie Poradni Wychowawczo – Zawodowej – w chwili powołania

UDZIELANIE DZIECIOM, RODZICOM I NAUCZYCIELOM POMOCY W DZIEDZINIE:

 • zapobiegania trudnościom wychowawczym oraz ich rozwiązywanie,
 • wyboru przez młodzież kierunku kształcenia i zawodu.

 

2. Podstawowe zadania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – dzisiaj

 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, efektywności uczenia się, nabywania i rozwijania umiejętności negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów oraz innych umiejętności z zakresu komunikacji społecznej.
 • Profilaktyka uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka.
 • Terapia zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych.
 • Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej.
 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron uczniów.
 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.

Zwiększanie kompetencji

2003 rok

- uzyskanie zgody Pomorskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie diagnozy oraz orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących.

2007 rok

- uzyskanie zgody Pomorskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie diagnozy oraz orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niewidomych i słabo widzących.

Co nas wyróżnia wśród innych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych ?

1. Bogata oferta zajęć grupowych w oparciu o autorskie programy dydaktyczne i profilaktyczne.

2. Innowacje pedagogiczne.

3. Istniejący od wielu lat Punkt Konsultacyjny (porady psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne).

Podejmowane działania…

2000 rok

- konferencja dla dyrektorów szkół, placówek i przedstawicieli powiatu człuchowskiego, dotycząca organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w powiecie człuchowskim.

2001 rok

- włączenie się do ogólnopolskiej akcji przesiewowych badań słuchu.

2002 rok

- po raz pierwszy przeprowadzono we współpracy z Polskim Związkiem Logopedów Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych (akcja jest rokrocznie kontynuowana).

2004 rok

- włączenie się do ogólnopolskiej akcji przesiewowych badań wzroku.

2006 rok

- włączenie się do ogólnopolskiej akcji „Dzień Przedsiębiorczości”.

2007 rok

- powołanie Punktu Konsultacyjnego w ramach rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach pod nazwą „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” (listopad i grudzień 2007).

Poradnia bliżej ludzi...

2003 r.

- powstała pierwsza strona internetowa Poradni.

2005 r.

- gabinety Poradni zostały wyposażone w komputery w ramach programu współfinansowanego przez EFS.

2007 r.

- podłączono komputery do sieci internetowej.

Na bieżąco

- bogacenie bazy (nowe programy multimedialne, rzutnik multimedialny i inny sprzęt).

 

 

1.

2000 rok

Konferencja dla dyrektorów szkół, placówek i przedstawicieli powiatu człuchowskiego, dotycząca organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w powiecie człuchowskim

2.

2001 rok

Włączenie się do ogólnopolskiej akcji przesiewowych badań słuchu

3.

2002 rok

po raz pierwszy przeprowadzono we współpracy z Polskim Związkiem Logopedów Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych (akcja jest rokrocznie kontynuowana)

4.

2004 rok

Włączenie się do ogólnopolskiej akcji przesiewowych badań wzroku

5.

2006 rok

Włączenie się do ogólnopolskiej akcji „Dzień Przedsiębiorczości”

6.

2007 rok

Powołanie Punktu Konsultacyjnego w ramach rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach pod nazwą „Zero tolerancji dla przemocy w szkole” (listopad i grudzień 2007)

Poprawiony: środa, 18 stycznia 2017 09:19