20 styczeń 2019, niedziela 01:19
Szkolenie dla logopedów
Wpisany przez Irena Kowalczyk - Peta   
sobota, 17 marca 2018 19:28

Mamy przyjemność zaprosić logopedów na szkolenie:

„Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej”

Prowadząca: prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska

Termin: 28.04.2018 – 29.04.2018 w godz. 9 – 18 (sobota), 9 – 16 (niedziela).
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Zgłoszenia przyjmujemy mailowo lub w sekretariacie Poradni (Człuchów, ul. Szczecińska 20) do 30.03.2018 r. (ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Koszt szkolenia:
350 zł od osoby
Wpłaty prosimy dokonywać po potwierdzeniu zakwalifikowania się na szkolenie na konto podane przez organizatorów ( płatność do 6.04.2018 r.)
Za dodatkową opłatą jest możliwość wykupienia obiadu w cenie 10 zł

Miejsce szkolenia:
Międzyszkolny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Człuchowie, ul. Koszalińska 2
Telefon kontaktowy: 604 491 508 - Joanna Dzwonkowska – Gurdak

Uwaga. Uczestnicy powinni mieć ze sobą lusterko.

Program

 1. Niedostatki trójfazowego postępowania terapeutycznego w przypadku dyslalii.
 2. Mity na temat dyslalii.
 3. Fonem a głoska.
 4. Od krzyku do głoski w wyrazie niosącym znaczenie.
 5. Biomechaniczna baza artykulacji. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych.
 6. Prototypy biomechaniczne czynności prymarnych a system fonemowo-fonetyczny języka polskiego.
 7. Diagnoza zaburzeń realizacji fonemów.
  Podział na substytucje i deformacje – pozór prostoty czy ograniczenie?Analityczno-fonetyczna metoda badania realizacji fonemów.
  Ćwiczenia praktyczne: badanie artykulacji z wykorzystaniem metody słuchowo-wzrokowo-czuciowo-eksperymentalnej.
 8. Główne przyczyny nienormatywnej realizacji fonemów i patomechanizm najczęstszych zaburzeń realizacji fonemów.
  Ćwiczenia praktyczne: ocena wędzidełka języka, zgryzu, podniebienia, migdałków podniebiennych, stawu skroniowo-żuchwowego, połykania, żucia, oddychania, parafunkcji zwarciowych i niezwarciowych.
 9. Usprawnianie realizacji fonemów jako procedura postępowania logopedycznego.
  Procedura a metoda i strategia.
  Podstawy terapii zaburzeń realizacji fonemów w ujęciu strategicznym.
  Wywoływanie głosek – termin metaforyczny czy dosłowny?
  Analityczne i syntetyczne podejście do wywoływania głosek.
 10. Strategiczne podejście usprawniania realizacji fonemów jako szansa dla uwzględniania możliwości pacjenta.
 11. Kroki, metody i strategie usprawniania realizacji fonemów.
  Konstruowanie przedpola artykulacji, w tym m.in. w tym m.in. nauka oddychania i połykania w przypadku dzieci od 4 roku życia.
  Wybór sekwencji terapii głosek: rozwojowej lub terapeutycznej, w tym m.in. w przypadku seplenienia międzyzębowego, bocznego, dorsalnego, nosowania, mowy bezdźwięcznej, rozszczepu itd.
  Przygotowanie do usprawniania realizacji fonemu z wykorzystaniem strategii warunków progowych.
  Rewizja ćwiczeń warg, języka, ruchomości żuchwy.
  Wywoływanie głoski, w tym wybór ramy i metody wywoływania głoski w zależności od objawu i przyczyny zaburzeń.
  Aktywizacja głoski w większej strukturze.
  Polaryzacja głoski.
  Wprowadzanie głoski do mowy potocznej.

Ćwiczenia praktyczne: ćwiczenia narządów mowy, nauka oddychania, w tym pozycji spoczynkowej języka i połykania, wywoływanie głosek.
Metody: wykład problemowy, ćwiczenia praktyczne, film.

Poprawiony: piątek, 13 kwietnia 2018 08:27