20 styczeń 2019, niedziela 01:55
Spotkanie z pedagogami szkolnymi
Wpisany przez Aleksandra Meyer   
czwartek, 17 listopada 2011 00:00

Szkolenie obejmowało tematy:

1. „Zadania asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w oparciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej” - zadania gminy i powiatu; wykład wygłoszony został przez Ewę Osińską- dyrektor Mops, Jerzego Górnego- kierownika PCPR oraz Wiesławę Macugowską- psychologa PCPR/PP-P.

2. Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego- temat przedstawiła z-ca Zespołu Interdyscyplinarnego Elżbieta Józefowska.

3. Procedura „Niebieskie karty w szkolnictwie” oraz „Cyberprzemoc – problem młodzieży szkolnej” - prezentację przygotowała kom. ds. nieletnich Iwona Woźniak.

4. „Przemoc w rodzinie” temat omówiony został przez psychologa Karola Krzyżanowskiego.

 

W szkoleniu wzięło udział 36 osób, w tym 21 pedagogów szkolnych oraz 3 nauczycieli.

 

Notatkę opracowała: Ewelina Winnicka

Poprawiony: czwartek, 01 grudnia 2011 11:51