16 grudzień 2018, niedziela 20:19
HARMONOGRAM CAŁOROCZNYCH ZAJĘĆ GRUPOWYCH Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 05 listopada 2017 13:53

Z A P R A S Z A M Y

W Poradni odbywają się całoroczne terapeutyczne zajęcia grupowe:
-
dla dzieci
przedszkolnych,
- dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjów.


DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
TYTUŁ DO KOGO ADRESOWANE? KIEDY ZAPRASZAMY? JAK CZĘSTO?
"SPRAWIAĆ RADOŚĆ DZIECKU" ZAJĘCIA WCZESNEJ INTERWENCJI DLA DZIECI Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM PSYCHORUCHOWYM W WIEKU PRZEDSZKOLNYM PONIEDZIAŁEK 900, 1100 RAZ W MIESIĄCU
"NIEPŁYNNOŚĆ MÓWIENIA" PROGRAM TERAPII GRUPOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PONIEDZIAŁEK 1600 DWA RAZY W MIESIĄCU
"ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Z ROTACYZMEM"
WTOREK 1600 RAZ W TYGODNIU
"GRAFOMANIA" ZAJĘCIA DLA DZIECI I UCZNIÓW KLAS 0-I, KSZTAŁTUJĄCE SPRAWNOŚĆ MANUALNĄ I GRAFICZNĄ CZWARTEK 1400 RAZ W TYGODNIU
"SPOTKANIE Z BAJKĄ" ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE FUNKCJE JĘZYKOWE U DZIECI Z PROBLEMAMI KOMUNIKACYJNYMI CZWARTEK 1400 RAZ W MIESIĄCU KAŻDA GRUPA (MŁODSZA I STARSZA)

DLA UCZNIÓW Z KLAS I-III
TYTUŁ DO KOGO ADRESOWANE? KIEDY ZAPRASZAMY? JAK CZĘSTO?
"NIEPŁYNNOŚĆ MÓWIENIA" PROGRAM TERAPII GRUPOWEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PONIEDZIAŁEK 1600 DWA RAZY W MIESIĄCU
"TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH" ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z ZESPOŁEM ASPERGERA WTOREK 1400 RAZ W TYGODNIU
"ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Z ROTACYZMEM"
WTOREK 1600 RAZ W TYGODNIU
"GRAFOMANIA" ZAJĘCIA DLA DZIECI I UCZNIÓW KLAS 0-I, KSZTAŁTUJĄCE SPRAWNOŚĆ MANUALNĄ I GRAFICZNĄ CZWARTEK 1400 RAZ W TYGODNIU

DLA UCZNIÓW Z KLAS IV-VI
TYTUŁ DO KOGO ADRESOWANE? KIEDY ZAPRASZAMY? JAK CZĘSTO?
"TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH" ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW Z ZESPOŁEM ASPERGERA WTOREK 1400 RAZ W TYGODNIU
"ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Z ROTACYZMEM"
WTOREK 1600 RAZ W TYGODNIU
"POBAW SIĘ Z NAMI TRUDNYMI SŁOWAMI" ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII Z TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU CZWARTEK 1500 CO DWA TYGODNIE

DLA UCZNIÓW Z KLAS VII i GIMNAZJUM
TYTUŁ DO KOGO ADRESOWANE? KIEDY ZAPRASZAMY? JAK CZĘSTO?
"ZAJĘCIA GRUPOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Z ROTACYZMEM"
WTOREK 1600 RAZ W TYGODNIU
"ORTOGRAFIA" ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW KLAS VII I GIMNAZJUM Z TRUDNOŚCIAMI W PISANIU CZWARTEK 1500 CO DWA TYGODNIE
Poprawiony: środa, 08 listopada 2017 14:51