20 styczeń 2019, niedziela 01:51
Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej od września 2017
Wpisany przez Administrator   
piątek, 09 czerwca 2017 07:25

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Człuchowie serdecznie zaprasza zainteresowanych nauczycieli i doradców zawodowych na szkolenie:

„Doradztwo zawodowe w szkole podstawowej od września 2017r.”

prowadząca: Adrianna Kloskowska - doktor nauk humanistycznych, czynny nauczyciel dyplomowany, doradca zawodowy i edukacyjny, doświadczony szkoleniowiec Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „Impuls do rozwoju edukacji” w obszarze oświaty, trener w zakresie kompetencji miękkich i komunikacji, ekspert ds. rozwoju osobistego, zawodowego i edukacyjnego oraz coachingowego wsparcia rozwoju, wykładowca uczelni wyższych, egzaminator OKE, autorka publikacji z zakresu językoznawstwa i dydaktyki.

szkolenie odbędzie się dnia 22.06.2017 roku w godzinach od 1000 do 1330 w naszej Poradni

koszt szkolenia to 100 zł od osoby

osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go drogą elektroniczną na adres Poradni lub osobiste złożenie w sekretariacie PP-P w Człuchowie

termin zgłoszenia upływa w dniu 14.06.2017 r.      Telefon kontaktowy: 59 8341133 lub 533 456 003

Jeśli od 1 września będziesz realizować zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i stawiasz sobie pytania:

 • Na podstawie jakich aktów prawnych planować i organizować pracę?
 • Jak stworzyć program zgodny z przepisami prawa?
 • Jakie zagadnienia muszę zgodnie z prawem poruszyć podczas zajęć?
 • Jak zaplanować pracę zgodnie z potrzebami uczniów?
 • Jakich użyć atrakcyjnych form i metod pracy?
 • Jakich użyć narzędzi doradczych?
 • Jak zaplanować i zrealizować zadania projektowe?

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego każdy uczestnik otrzyma:

 • Rzetelną wiedzę nt. aktów prawnych regulujących kwestię planowania i organizowania zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej od 1 września 2017 r.
 • Propozycję programu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego zgodnego z przepisami prawa oświatowego.
 • Propozycje zajęć do klasy siódmej szkoły podstawowej:
  • scenariusze lekcji,
  • prezentacje Power Point,
  • narzędzia i ćwiczenia,
  • sposoby ewaluacji.
 • Propozycję tematyki zajęć do klasy ósmej.
 • Materiały dodatkowe dla realizatorów programu.

Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz możliwość konsultacji po szkoleniu.

Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia.

Poprawiony: piątek, 16 czerwca 2017 20:53