24 wrzesień 2018, poniedziałek 11:29
Test Uzdolnień Kierunkowych 2016 Email
Wpisany przez Aleksandra Meyer   
piątek, 16 września 2016 13:26

TEST UZDOLNIEŃ KIERUNKOWYCH

ZDOLNI Z POMORZA – POWIAT CZŁUCHOWSKI

Test uzdolnień kierunkowych dla uczniów, którzy po badaniach psychologicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Człuchowie zakwalifikowali się do kolejnego etapu rekrutacji zostanie przeprowadzony

w dniu 24-09-2016 roku (sobota), o godzinie 10:00

w sali nr 2 Zespołu Szkół Agrobiznesu w Człuchowie

przy ul. Parkowej 2 (wjazd od ul. Dworcowej).

Obecność uczniów obowiązkowa o godzinie 9:30.

Przystępujący do testu uzdolnień kierunkowych zobowiązani są:

  • posiadać dokument stwierdzający tożsamość, tj. aktualną legitymację szkolną,
  • długopis koloru czarnego,
  • linijkę
  • oraz ołówek.
Poprawiony: poniedziałek, 12 grudnia 2016 11:32