19 czerwiec 2018, wtorek 00:49
Zespół Aspergera - szkolenia w Poradni
Wpisany przez Aleksandra Meyer   
środa, 08 czerwca 2016 11:09
W codziennej pracy psycholodzy, pedagodzy i logopedzi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Człuchowie coraz częściej spotykają się z tematem całościowych zaburzeń rozwojowych. W ostatnich latach zaobserwowano wyraźny wzrost liczby uczniów, u których zdiagnozowano Zespół Aspergera. Nasza Poradnia wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska nauczycieli i terapeutów, zorganizowała szkolenie dotyczące funkcjonowania ucznia z Zespołem Asperegera.

Szkolenie przeprowadziła pani Ewa Żmich – superwizor terapii behawioralnej i pedagog specjalny, posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

I edycja szkolenia odbyła się w dniu 26 kwietnia 2016 r. W związku z dużym zainteresowaniem nauczycieli powiatu człuchowskiego, w dniu 30 maja 2016 roku zorganizowana została jego II edycja. Z doskonalenia w zakresie Zespołu Aspergera skorzystało łącznie 48 nauczycieli i terapeutów reprezentujących przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i inne placówki oświatowe naszego powiatu.

Przez cztery godziny, z bardzo krótką przerwą Uśmiech, nauczyciele powiatu człuchowskiego zgłębiali temat Zespołu Aspergera. Pani Ewa w interesujący sposób, w oparciu o krótkie filmiki i przykłady z codziennej pracy przekazała informacje dotyczące:

  • kryteriów diagnostycznych Zespołu Aspergera,
  • charakterystyki funkcjonowania osób z Zespołem Aspergera,
  • różnic i podobieństw między Zespół Aspergera a autyzmem,
  • trudności diagnostycznych (Z.A. a inne zaburzenia rozwojowe),
  • metody edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniem z Z.A.,
  • sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi,
  • wykorzystania technik behawioralnych w pracy z uczniem z Z.A. w szkolnictwie masowym,
  • rozwijania umiejętności komunikacyjnych ucznia z Zespołem Aspergera,
  • rozwijania umiejętności społecznych ucznia z Zespołem Aspergera w szkolnictwie masowym,
  • plusów i minuówy Zespołu Aspergera.

Dużą radość sprawia wspólne poszukiwanie ścieżek wsparcia w edukacji dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i pozytywnie rokuje na dalszą współpracę dla dobra naszych podopiecznych.

Poprawiony: środa, 08 czerwca 2016 11:37