24 styczeń 2018, środa 12:39
Oferta dla młodzieży 2016/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aleksandra Meyer   
piątek, 23 października 2015 08:38

DLA MŁODZIEŻY (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)

- oferta na rok szkolny 2016/2017

FORMA

NAZWA

MIEJSCE REALIZACJI

DIAGNOZA

psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna

NA TERENIE PP-P

TERAPIA

psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna

PORADY

indywidualne porady zawodoznawcze na podstawie badań

indywidualne porady zawodoznawcze bez badań

ZAJĘCIA GRUPOWE

Zajęcia dla uczniów gimnazjum, mających trudności w poprawnym pisaniu
z wykorzystaniem zeszytów „Ortograffiti” (cykl spotkań)

Planowanie kariery zawodowej

WARSZTATY

Sposoby ochrony w sytuacjach zagrożenia – zajęcia dla dziewcząt

NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Zajęcia antystresowe dla uczniów klas III gimnazjów i maturalnych

Zajęcia integracyjne dla zespołów klasowych

Trening twórczości- zajęcia dla klas I gimnazjum

Komunikacja interpersonalna – zajęcia dla uczniów gimnazjum

Zapobieganie zjawiskom zagrażającym współczesnej młodzieży (gimnazjum)

„Bez uprzedzeń” - warsztaty o przeciwdziałaniu dyskryminacji

Problemy emocjonalne dzieci i młodzieży (samookaleczenia, zachowania suicydalne)
„Równe szanse” - budowanie świadomości na temat autyzmu
Pomoc dzieciom w żałobie zajęcia dla zespołu klasowego
Poprawiony: czwartek, 15 września 2016 14:00