24 sierpień 2017, czwartek 06:44
Oferta dla dzieci 2016/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aleksandra Meyer   
piątek, 23 października 2015 08:17

DLA DZIECI (przedszkola, szkoły podstawowe)

- oferta na rok szkolny 2016/2017

FORMA

NAZWA

MIEJSCE REALIZACJI

 

TERAPIA

 

psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna

NA TERENIE PP-P

DIAGNOZA

psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna

przesiewowe badania logopedyczne

NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

przesiewowe badania psychologiczne dzieci 5, 6-letnich (w szczególnych przypadkach po wskazaniach nauczyciela uczącego)

przesiewowe badania słuchu dla dzieci w wieku przedszkolnym - program „Słyszę…”

NA TERENIE PP-P

przesiewowe badania mowy dla dzieci w wieku przedszkolnym - program „Mówię…”

ZAJĘCIA GRUPOWE

Zajęcia rozwijające myślenie matematyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym

„Grafomania” – zajęcia rozwijające grafomotorykę (cykl spotkań dla dzieci z klas 0-I)

„Sprawiać radość dziecku” – zajęcia wczesnej interwencji dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym w wieku przedszkolnym (3-5 lat) – cykl spotkań dla dzieci i rodziców

„Spotkanie z bajką” – zajęcia wspomagające rozwój funkcji językowych u dzieci z problemami komunikacyjnymi (cykl spotkań dla dzieci w wieku 3-7 lat i ich rodziców)

„Pobaw się z nami trudnymi słowami” – zajęcia dla uczniów z trudnościami w pisaniu (cykl spotkań dla klas IV-VI)

Zajęcia dla dzieci z niepłynnością mowy (cykl spotkań)

„Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom w okresach wolnych od nauki szkolnej”: „Ferie z Poradnią”, „Wakacje z Poradnią” (dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej)

„JA +TY=MY” Terapeutyczne zajęcia grupowe z elementami socjoterapii i treningu zastępowania agresji dla dzieci mających trudności w funkcjonowaniu w grupie

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z błędną realizacją głoski [r]

WARSZTATY

„Bez uprzedzeń” - warsztaty o przeciwdziałaniu dyskryminacji

Zapobieganie zjawiskom zagrażającym współczesnej młodzieży

NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Zajęcia integracyjne dla zespołów klasowych

Kształtowanie umiejętności asertywnych (klasy I-III)

Relaks w nauczaniu – zajęcia antystresowe (klasy VI)

Zajęcia rozwijające umiejętności interpersonalne dla uczniów klas V-VI

„Znajomości w Internecie”- czyli o bezpiecznym zawieraniu znajomości w Internecie

Sposoby ochrony w sytuacjach zagrożenia – zajęcia dla dziewcząt klas VI

„Równe szanse” - budowanie świadomości na temat autyzmu

WYKŁADY
Z
ELEM. WARSZTATÓW

Warsztaty edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień

Pomoc dzieciom w żałobie zajęcia dla zespołu klasowego
Poprawiony: czwartek, 15 września 2016 13:46