14 grudzień 2017, czwartek 17:44
Oferta dla rodziców 2016/2017 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Aleksandra Meyer   
wtorek, 20 października 2015 20:13

DLA RODZICÓW - OFERTA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

FORMA

NAZWA

MIEJSCE REALIZACJI

PORADY

logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne

NA TERENIE PP-P

ZAJĘCIA GRUPOWE

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” zajęcia psychoedukacyjne (cykl spotkań)

WARSZTATY

„Stolikowe spotkania” czyli sposób na świadomy udział rodziców w rozwoju dzieci

NA TERENIE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Opieka logopedyczna nad dzieckiem w wieku przedszkolnym

Czynniki wychowawcze w rodzinie a kształtowanie się osobowości dziecka

Jak mobilizować dziecko do nauki

Ryzykowne zachowania - problem dopalaczy

Specyfika funkcjonowania wzrokowego dziecka słabowidzącego

„Znajomości w Internecie”- o bezpiecznym zawieraniu znajomości w Internecie i zagrożeniach, jakie mogą w nim występować

WYKŁADY

Gotowość szkolna w aspekcie psychologicznym, pedagogicznym

Szkolni gnębiciele

Wpływ postaw rodzicielskich na zachowania dzieci

Anoreksja – przyczyny, objawy, profilaktyka

Praca z dzieckiem dyslektycznym w domu

Gotowość szkolna w aspekcie logopedycznym i wpływ wad wymowy na naukę dzieci w młodszych klasach szkolnych

Praca z dzieckiem z dysgrafią

Jak przygotować dziecko do nauki czytania i pisania

Rola Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w edukacji szkolnej

Jak pomagać dzieciom z klas I-III w odrabianiu lekcji

Zapobieganie przemocy wobec dzieci

Wybór zawodu dla uczniów klas III gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Jak motywować uczniów gimnazjum do nauki
Gotowość przedszkolna dziecka

Pomoc rodziców w przygotowaniu się do zajęć lekcyjnych w klasach I - III

Jak towarzyszyć dziecku w przygotowaniu się do lekcji w klasach IV - VI

Poprawiony: czwartek, 15 września 2016 14:05